Novinky

Protan v systéme BIM

Rastúce očakávania v oblasti stavebníctva určujú neustály vývoj počítačových techník v tejto oblasti. Jedným z príkladov takéhoto vývoja je Building Information Modeling (BIM).


Strecha hotová v zime

Zimné počasie je výzvou pre mnoho strešných konštrukcií. Nárazový vietor, nízke teploty, mrznúci dážď, striedajúci sa s ukladaním a topením snehu, prispievajú k problémom s tesnosťou strešnej krytiny. Správna kontrola jeho súčasného stavu ešte pred prvým snežením zabráni nepríjemným následkom.


Ušetrite čas a peniaze

Na stavenisku je čas nepochybne jedným z najdôležitejších prvkov pri plnení záväzkov dodávateľa. Prekročenie dohodnutého dátumu dokončenia je spojené s nákladnými pokutami uloženými zmluvnej spoločnosti v prípade neplnenia zmluvy.