Hodnoty Protan

Protan má štyri hodnoty, ktoré sa riadia našimi postojmi a činmi. Naši klienti, partneri a spolupracovníci by mali tieto hodnoty prežívať prostredníctvom interakcie s nami. Tieto hodnoty majú zabezpečiť, aby sme dosiahli naše ciele, aby sa posilnila naša značka a naša reputácia.

Vášeň
Berieme si zodpovednosť, sme kreatívni a inovatívni, sme nadšení, hladní po úspechu.


Spolupráca
Vážime si jeden druhého a správame sa k sebe s úctou, zapájame, sme predajcovia, sme komunikanti


Kvalita
Sme informovaní, chápeme potrebu, prekonávame očakávania, dodávame bez chýb.


Zodpovednosť
Sme spoľahliví, uskutočňujeme svoje plány, učíme sa z našich úspechov a neúspechov, dodávame.