HSE v Protan

Výkonný riaditeľ pre zdravie a bezpečnosť

Protan bude atraktívnym pracoviskom s dobrým pracovným prostredím.

Neustále pracujeme na iniciatívach zameraných na podporu zdravia a snažíme sa byť pracoviskom, kde sa v dôsledku jeho práce nikto nezraní alebo chorý.

Dobré zdravie je pre nás všetkých v Protane dôležité a je kritickým faktorom pre dosiahnutie našich stanovených cieľov. Zameriavame sa preto na zdravie zamestnancov a na neustále zlepšovanie pracovného prostredia.

Naše podnikanie podnikáme prostredníctvom efektívneho využívania materiálov a energie so zameraním na znižovanie využívania prírodných zdrojov a znižovanie emisií a odpadu. Naším cieľom je, aby všetky naše výrobky mohli byť recyklované alebo bezpečne skladované.

Protan má dobré bezpečnostné postupy a školenie o týchto výrobkoch s cieľom znížiť počet nehôd a poškodiť ľudí, životné prostredie a materiály.

Pravidelné kontroly sa vykonávajú interne aj externe, aby sa zabezpečil súlad so zásadami spoločnosti týkajúcimi sa HSE, kvality a vonkajšieho prostredia vo všetkých častiach skupiny.