Manažment skupiny Protan

Všetky naše organizačné jednotky a funkcie zamestnancov sú zastúpené v riadiacich orgánoch spoločnosti. Je hlavným rozhodovacím orgánom skupiny Protan.

Všetky naše organizačné jednotky a funkcie zamestnancov sú zastúpené v riadiacich orgánoch spoločnosti. Je hlavným rozhodovacím orgánom skupiny Protan.

Erik Øyno

Chief Executive Officer

Zodpovedný za skupinu a rozvoj obchodu.

Ole Morten Broch-Nielsen

Finance Director

Zodpovedá za finančné plánovanie, správu a výkazníctvo v skupine

Espen Moe

Vice President International Sales

Zodpovedá za všetky medzinárodné obchodné aktivity v oblasti striech, membrán a Ventiflexu

Frank Utheim

Sales Director Scandinavia

Zodpovedá za obchod v Nórsku, Švédsku a Dánsku

Jon Jakobsen

Chief Procurement Officer

Pernilla Rosenquist

HR Director

Zodpovedná za HR a systém zabezpečovania kvality v Protane.

Roar Lunde

VP Protan Contractors Norway

Zodpovedný za dodávateľské spoločnosti pre strešné krytiny Protan v Nórsku.