Misia firmy Protan

V spoločnosti Protan vedie naša misia naše činnosti v organizácii, objasňuje náš celkový cieľ, poskytuje cestu a vedie pri rozhodovaní. Poskytuje tiež náš rámec alebo kontext, v ktorom sú formulované stratégie spoločnosti.

S hrdosťou dodávajte inovatívne strechy, membrány, ventilačné systémy a technické textílie, ktoré zaisťujú hodnotu pre nášho zákazníka.