Výpočet zaťaženia vetrom

Základným determinantom správneho fungovania strechy je jej schopnosť odolávať podmienkam prostredia, v ktorých sa daná budova nachádza. To platí nielen pre ochranu budovy pred dažďom, snehom a teplotnými výkyvmi, ale aj pred vetrom.

Vplyv vetra na ploché strechy

Kritickou charakteristikou strechy je jej odolnosť voči prostrediu, v ktorom sa nachádza. V závislosti na umiestnení a geometrii budovy môže byť tlak vetra na povrch strechy veľmi vysoký a turbulentný. Preto musí byť strešný systém zabezpečený tak, aby bol schopný tieto sily odolať. Naše výpočty zaťaženia vetrom vám umožňujú navrhnúť strechu v súlade s platnými európskymi normami (EN 1991-1-4) s použitím certifikovaných vysokokvalitných spojovacích prostriedkov.

Vákuum - nasávanie vetra

Vietor vytvára na povrch plochých striech podtlak, ktorý je spôsobený rozdielom medzi dynamickým a statickým tlakom. V prípade hurikánových vetrov môže byť podtlak až niekoľko sto kilogramov na m2 a je najsilnejší v rohoch a okrajoch povrchu strechy. V prípade turbulencie je strešná konštrukcia vystavená tlaku zhora a navyše tlaku zvnútra budovy v dôsledku netesností v stenách a strechách stavebnej konštrukcie.

Výpočty zaťaženia vetrom

Protan ponúka veľa strešných systémov, ako aj rôzne varianty upevňovacích prvkov. Takto môžete optimalizovať spotrebu fólie a spojovacích prostriedkov potrebných na výrobu strešnej krytiny, ako aj zvoliť technicky najlepšie riešenie pre danú budovu.

Prosím kontaktujte nás pre viac informácií alebo pre výpočet zaťaženia vetrom.