Protan a BIM

Stavebné informačné modelovanie (BIM) je proces vytvárania trojrozmerných inteligentných konštrukcií.

Protan má široké portfólio strešných výrobkov, ktoré sa zase dajú použiť v systémoch mnohých rôznych prevedení.

Vytvorili sme 13 BIM produktov/riešené na pokrytie väčšiny strešných konštrukcií:

Všetky objekty nájdete na www.bimobject.com/protan


Viac o BIM:

Koncept BIM existuje od 70. rokov, ale až s najnovšou technológiou a softvérom sa stal strategickým zameraním pre stavebný priemysel. BIM umožňuje užšiu spoluprácu medzi rôznymi priemyselnými odvetviami, ktoré sa podieľajú na navrhovaní a výstavbe budov. Hlavným cieľom je ušetriť čas a náklady a zároveň znížiť počet chýb a potrebu prepracovania.

Vlády tiež čoraz viac presadzujú používanie BIM s cieľom zvýšiť produktivitu a znížiť náklady. Mnoho štátnych / vládnych projektov si v súčasnosti vyžaduje použitie BIM.

Vlády tiež čoraz viac presadzujú používanie BIM s cieľom zvýšiť produktivitu a znížiť náklady. Mnoho štátnych / vládnych projektov si v súčasnosti vyžaduje použitie BIM.

BIM používajú predovšetkým architekti, projektanti a inžinieri zaoberajúci sa návrhom a stavbou budov. Informácie v BIM ďalej využíva správa zariadení na údržbu budovy a nakoniec sa používajú pri demolácii.

Krátke video o tom, ako používať objekty Protan v projektoch BIM, nájdete nižšie:

 

Pre dodávateľov strešných krytín sme vytvorili brožúru a dokument FAQ s ďalšími informáciami o tom, ako Protan využíva BIM.