Budova
Exponovaná strecha
Sosnovec, Poľsko
Protan SE 1,5 mm
105 590 m2
Pold Plast

Súčasťou projektu je dodávka strešnej krytiny značky Protan na stavenisko spoločnosti Amazon, Sosnowiec. Dodávateľom krytiny bol Pold Plast. Na stavenisko bolo dodaných spolu 105 590 m2 strešnej fólie Protan SE 1,5 mm v svetlošedej farbe.